Predavatelji Interzero Academy

Nadja Košmrlj

Nadja Košmrlj je okoljska svetovalka in ima dolgoletne izkušnje na področju ravnanja z odpadki. Strokovno svetuje pri interpretaciji zakonodaje ter pomaga podjetjem pri vpeljavi zakonskih določil in novosti, od osnovnih vzpostavitev evidenc, ravnanja z odpadki, izpolnjevanja obveznosti v tujih državah do naprednih trajnostnih vsebin in tematik, povezanih z reciklabilnostjo embalaže. Aktivna je tudi v mednarodni Interserohovi skupini okoljskih svetovalcev, kjer svoje znanje na področju trajnostnega razvoja nenehno nadgrajuje. Z veseljem vam bo pomagala rešiti vse vaše izzive z embalažnino in prihajajočo uredbo – modro in preudarno.

Polonca Poljanec PeričEnviron, Polonca Poljanec Perič s.p.

Polonca Poljanec Perič je univerzitetna diplomirana inženirka kemije, ki je 17 let je kot inšpektorica za okolje na Inšpektoratu RS za okolje opravljala inšpekcijski nadzor nad izvajanjem oziroma spoštovanjem zakonov ter drugih okoljevarstvenih, naravovarstvenih in vodovarstvenih predpisov. Z vami deli izkušnje s področja ravnanja z odpadki in čezmejnega pošiljanja odpadkov, urejanjem voda, industrijskega onesnaževanja in tveganja za okolje. Pristojna je bila tudi za nadzor nad hrupom, kakovostjo zraka, elektromagnetnim sevanjem, svetlobnim onesnaževanjem in nad napravami, ki lahko povzročajo onesnaževanje večjega obsega (IED napravami). Je direktorica podjetja Environ, ki opravlja dejavnost svetovanja s področja varstva okolja.

Urša Zgojznik

Urša Zgojznik,okoljska aktivistka, članica društva Ekologi brez meja, sopredsednica Vesne

Urša Zgojznik je od leta 2014 predsednica društva Ekologi brez meja, ki je prvo v Sloveniji organiziralo zelo uspešno čistilno akcijo “Očistimo Slovenijo”. Je znana slovenska okoljska aktivistka, ki opozarja, da smo zadnja generacija, ki lahko spremeni potek okoljske krize. Je tudi sopredsednica politične stranke Vesna.

Andrej Brezavšček,Odvetnik, ustanovitelj in partner v Odvetniški pisarni Brezavšček Žgavec d.o.o.

Andrej Brezavšček je leta 2008 diplomiral na Pravni fakulteti, Univerze v Ljubljani. Leta 2019 je na isti univerzi doktoriral na področju prava. Je odvetnik, soustanovitelj in partner v Odvetniški pisarni Brezavšček Žgavec d.o.o., ki je specializirana za področja korporativnega, komercialnega, M&A, okoljskega in civilnega prava.